Skip to Content
Java teszt
1
2
3
4
5
String x = ;
x.toUpperCase();
String y = x.replace(, );
y = y + ;
System.out.println(y);
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
public class SyncTest {
  public static void main (String [] args) {
    Thread t = new Thread() {
      Foo f = new Foo();
      public void run() {
        f.increase(20);
      }
    };
  t.start();
  }
}
class Foo {
  private int data = 23;
  public void increase(int amt) {
    int x = data;
    data = x + amt;
  }
}
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class Test116 {
  static final StringBuffer sb1 = new StringBuffer();
  static final StringBuffer sb2 = new StringBuffer();
  public static void main (String args[]) {
    new Thread() {
      public void run() {
        synchronized(sb1) {
          sb1.append();
          sb2.append();
        }
      }
    }.start();

    new Thread() {
      public void run() {
        synchronized(sb1) {
          sb1.append();
          sb2.append();
        }
      }
    }.start();
  System.out.println(sb1 + + sb2);
  }
}
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
class Tree { }
class Pine extends Tree { }
class Oak extends Tree { }
public class Forest1 {
  public static void main (String [] args) {
    Tree tree = new Pine();
    if(tree instanceof Pine)
      System.out.println();
    else if (tree instanceof Tree)
      System.out.println();
    else if (tree instanceof Oak)
      System.out.println();
    else
      System.out.println();
  }    
} 
1
2
3
4
5
Az eredmény < 0.0
Az eredmény >= 0.0
Az eredmény < 1.0
Az eredmény > 1.0
Az eredmény >= 1.0
1
2
3
4
A hashCode() metódust nem kell felüldefiniálni, ha az equals() metódus felül van
Az equals() metódust nem kell felüldefiniálni, ha a hashCode() metódus felül van
A hashCode() metódus visszaadhatja ugyanazt az értéket a hívó objektumtól függetlenül
Az equals() visszadhat igaz értéket akkor is, ha különböző objektumokat hasonlít össze
1
2
3
4
5
Az Iterator interfész mindössze négy metódust definiál: hasNext, next, remove és forEachRemaining
A ListIterator interfész kiterjeszti mind a List, mid az Iterator interfészeket
A ListIterator interfész előre és hátra mozgást is lehetővé tesz
A ListIterator interfész lehetővé teszi a lista módosítását iterálás közben
A ListIterátor interfész lehetővé teszi az aktuális pozíció meghatározását a listában